Deel dit:
Share

Een verborgen, groene parel tussen drukke Limburgse steden. De Geleenbeek is een onderdeel van Landschapspark De Graven en biedt een verscheidenheid aan natte graslanden, hellingbossen en moerasbosjes.

Over een afstand van tien kilometer komen kleine landschapselementen als poelen, bosjes, heggen en graften terug. Zo kunnen dieren en planten zich gemakkelijk langs de beek verspreiden. Door de afwisseling in hoogte, bodemstructuur en vochtigheid is in het Geleenbeekdal een grote variatie in flora en fauna aanwezig. Begin maart bijvoorbeeld groeien er speenkruid en bosanemonen. Ook kunt u er reeën en eekhoorns zien.

Spread the word. Share this post!