Vijlenerbos

Google Maps
Share

Het Vijlenerbos is eigenlijk een reeks bossen dat grenst aan België en Duitsland. Ze omvatten het 323 meter boven NAP gelegen drielandenpunt.

De uitgestrekte bossen, de grote hoogteverschillen en de diepe dalen zorgen voor prachtige vergezichten. Mede hierdoor is dit bijzondere stukje Nederland een must voor wandelaars en fietsers.

Vrij bijzonder aan de fauna is de aanwezigheid van 5 verschillende marterachtigen: steenmarter, das, hermelijn, bunzing en wezel.

De bossen bestaan voor een kwart uit naaldbossen en voor de rest uit loofbossen. De hogere bestaan uit vrij arme, zure bodems met de bijbehorende begroeiing van eiken-berkenbos met veel rode bosbes en adelaarsvaren; de lagere gedeelten zijn aanzienlijk soortenrijker met deels bijzondere soorten soorten als beuk, haagbeuk, hazelaar, hulst en zoete kers, in de struiklaag Gelderse roos en bergvlier, wilde mispel en de wilde kruisbes. Op kalkrijke plekken (vooral de steile hellingen) komt plaatselijk de daslook voor, sterk geurende wilde ui, evenals soorten als sleutelbloem en eenbes.

Meer informatie

Contactgegevens

Vijlenerbos


Vijlen


Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed