Tentoonstelling “Duurzaamheid en Energietransitie”

Terug Google Maps

Op zondag 3 september start de tentoonstelling “Duurzaamheid en Energietransitie, méér dan alleen ambitie !” in het Leudalmuseum/ Bezoekerscentrum Leudal in Haelen. De tentoonstelling belicht een zeer actueel thema, dat niet alleen overheden en bedrijven actief bezighoudt, maar waarin ook individuele burgers/consumenten een belangrijke rol spelen. De tentoonstelling is vanaf 3 september t/m 7 januari 2018 te bezoeken.

In dezelfde periode worden diverse aan het thema gerelateerde activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, filmvoorstellingen en een speciaal programma voor de jeugd.

Doel van de tentoonstelling
Duidelijk is inmiddels dat de huidige snelle klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijk handelen, zoals het forse gebruik van fossiele brandstoffen met uitstoot van grote hoeveelheden CO² tot gevolg. Wij kunnen daar met z’n allen iets aan doen. Door het ondertekenen van het klimaatverdrag van de VN naar aanleiding van de klimaatconferentie in Parijs in december 2015, heeft de Nederlandse regering ingestemd met doelstellingen om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen. In 2050 moet onze CO²-uitstoot nagenoeg nihil zijn. We staan hiermee voor belangrijke keuzes.

Gaan we wachten en de verduurzaming van de energiehuishouding zo lang mogelijk uitstellen? Of gaan we vaart maken met de energietransitie en verduurzaming van onze leefstijl? Het doel van de tentoonstelling is om kennis te vergroten over duurzaamheid en energietransitie en wat voor gevolgen dit heeft voor onze eigen leefomgeving. Maar ook om te informeren over wat u zelf kunt doen om een bijdrage te leveren aan een duurzamere en energie neutrale samenleving.

Afval als grondstof
De tentoonstelling besteed ook aandacht aan afval en hoe wij hier mee omgaan. In onze huidige maatschappij zijn wij gauw geneigd om spullen die wij niet gebruiken of die defect zijn als afval weg te gooien en iets nieuws te kopen. Vaak is reparatie mogelijk of kunnen materialen opnieuw worden gebruikt, wanneer ze gescheiden worden ingezameld. Zodoende kunnen we veel zuiniger en economischer omgaan met soms nu al schaarse grondstoffenvoorraad. Op deze wijze voorkomen we verspilling en werken we aan de overgang van de zo genaamde “lineaire economie” naar een “circulaire economie”, waarin net als in de natuur afval niet bestaat, maar altijd weer gebruikt kan worden als grondstof.

Medewerking
De tentoonstelling is opgezet door de Studiegroep Leudal e.o. met medewerking van o.a. Gemeente Leudal, Leudalenergie, Rescoop Limburg, Zuidenwind, Groen Hart Leudal,
Waterschap Limburg, Natuur- en Milieucentrum De Ijzeren Man en IVN-afdeling Roermond. Ook heeft een aantal bedrijven objecten in bruikleen gegeven.

Nevenactiviteiten
Bij de tentoonstellingen worden de nodige, aan het thema gerelateerde, activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, filmvoorstellingen en een speciaal programma voor de jeugd. Hierover volgt nog nadere informatie.

Openingstijden
De tentoonstelling “Duurzaamheid en Energietransitie, meer dan alleen ambitie” is te zien vanaf 3 september t/m 7 januari 2018 in het Leudalmuseum gevestigd in Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen. Het museum is dagelijks geopend met uitzondering van de maandagen. Voor meer info en openingstijden zie www.bezoekerscentrumleudal.nl
De entree bedraagt € 2,-; kinderen tot 12 jaar en donateurs van het tijdschrift Rondom het Leudal gratis.

Share
Meer informatie

Contactgegevens

Bezoekerscentrum Leudal

Roggelseweg 58
6081 NP Haelen

Meer foto's
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed