Omleiding N273-Haelen

Google Maps
Share

omleiding haelenOmleiding N273- Haelen. Jagers, Verzamelaars en Boeren uit de Prehistorie te Haelen-Napoleonsweg (gem Leudal, provincie Limburg)

Op het onderzochte terrein zijn enkele Laat Paleolitische en Mesolithische werktuigen aangetroffen (Tjongerspitsen en microlieten) en daarnaast typisch Neolitische werktuigen (transversale pijlpunten, pijlpunten met schachtdoorn en weerhaken, fragmenten van gepolijste bijlen, maal- en slijpstenen, schrabbers enz).

Er zijn aardewerkscherven gevonden uit het Midden Neolithicum A (Michelsbercultuur) en vuurstenen artefacten van de Steingroep. In het Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd heeft hier vermoedelijk langdurige bewoning plaatsgevonden. Ook in latere perioden was het gebied nog in gebruik.

Koop bij bol.com

Meer informatie

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed