Nieuwe wisseltentoonstelling over Oude Kerk Haelen in Leudalmuseum

Terug Google Maps

Vanaf 14 januari 2018 tot en met 15 april 2018 is er in het Leudalmuseum c.q. Bezoekerscentrum Leudal een nieuwe wissel-tentoonstelling te bezichtigen over de Oude Kerk van Haelen.

De tentoonstelling is opgezet door de Studiegroep Leudal, werkgroep Heemkunde, en omvat een grote hoeveelheid unieke foto’s en teksten over de voormalige Kerk van Haelen. Zoals gebruikelijk bij de wisseltentoonstellingen van de Studiegroep zal er ook nu tenminste één lezing aan deze tentoonstelling worden gekoppeld. Titel en datum van de lezing(en) zullen nog nader bekend gemaakt worden via de pers en de website van de Studiegroep.

Geschiedenis
Als wij het hebben over de Oude Kerk van Haelen dan bedoelen wij de kerk van voor de oorlog 1940-1945. Er zullen niet zo heel veel Haelenaren (meer) zijn die zich deze Kerk nog kunnen herinneren. Het is immers nu al weer zo’n 73 jaar geleden dat de Kerk als gevolg van oorlogsgeweld totaal vernietigd werd.

De geschiedenis gaat echter veel verder terug. Uit overlevering blijkt dat er al rond 1200 een kerkje stond op dezelfde plek als de huidige kerk. In de toren was een inscriptie met het jaartal 1423. Deze toren was gebouwd in speklagen (afwisselend mergel en baksteen).

In 1827 werd de bouwvallige toren hersteld, waarbij o.a. “wel zeven karren margelsteenen werden ingemetselt die gehaelt zijn van het oud kasteel van Goor te Neer”. Tussen 1857 en 1859 werd de toenmalige kerk afgebroken, maar de toren bleef bestaan. Het was de bekende Roermondse architect Pierre Cuypers die vervolgens tegen deze gehandhaafde toren een nieuwe kerk bouwde. Het bleek ook een van de eerste kerken van Cuypers te zijn. In 1937 werd de sacristie vergroot. Op 15 november 1944 werd de toren opgeblazen door de zich terugtrekkende Duitsers. Daarbij werd de kerk zo zwaar beschadigd dat ze in 1946 helmaal gesloopt moest worden. Tot december 1948 vonden de kerkdiensten plaats in de kapel van het kasteel Aldenghoor. In 1948 kwam de, inmiddels eveneens verdwenen, noodkerk aan de Keverbergstraat gereed die dienst deed tot 1955, het jaar dat de huidige parochiekerk opgeleverd en geopend werd.

Haelen bedevaartsplaats
In de wisseltentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan de Heilige Apollonia. Wat velen namelijk niet (meer) weten is dat Haelen in het begin van de vorige eeuw een heuse bedevaartsplaats was waar de H. Apollonia werd vereerd.

De H. Apollonia (± 248 na Ch.) behoort tot de groep van zogenaamde medische heiligen. In de geschiedenis van haar marteling wordt geschreven over het breken van haar tanden door middel van stokslagen en het breken van haar kaken. Zij is daarom ook martelares en de patrones tegen kiespijn. Ook is zij om die reden de beschermheilige van de tandheelkunde. Zij wordt altijd afgebeeld met een tang, met in de bek van de tang een kies.

In Haelen werd in 1924 de Broederschap van de H. Apollonia opgericht waarvan men lid of donateur kon worden. Er staat in de huidige Kerk van Haelen nog een beeld van de H. Apollonia en er is ook een glas in loodraam te bewonderen.

Meer bijzonderheden over Haelen als bedevaartsplaats van de H. Apollonia zijn te vinden in de tentoonstelling.

Openstelling
De tentoonstelling “De Oude Kerk van Haelen” is te zien vanaf 14 januari tot en met 15 april 2018 in het Leudalmuseum, Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen. Het museum is dagelijks geopend met uitzondering van de maandagen. Voor de juiste openingstijden zie www.bezoekerscentrumleudal.nl of www.studiegroepleudal.nl
De entree bedraagt € 2,-, kinderen tot 12 jaar en donateurs van het tijdschrift Rondom het Leudal gratis.

Share
Meer informatie

Contactgegevens

Bezoekerscentrum Leudal

Roggelseweg 58
6081 NP Haelen

Meer foto's
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed