Maand van de Mystique in Roermond

Google Maps

Roermond krijgt in de hele maand juni 2020 haar eerste grote kunstmanifestatie: Maand van de Mystique. Een tweejaarlijkse kunstzinnige ontdekkingstocht door de stad Roermond met talloze en uiteenlopende tentoonstellingen, presentaties, opvoeringen en concerten. Niet alleen de bekende en iconische gebouwen zoals de Kathedraal, de Munsterkerk, ECI Cultuurfabriek, Caroluskapel en het Cuypershuis tonen kunst, performances en muziekuitvoeringen, maar ook op onverwachte plekken komen bezoekers in aanraking met een breed aanbod aan cultuur.

Het thema Mystique past naadloos bij het karakter van Roermond. Haar historische binnenstad, de monumentale kerken en kloosters getuigen van de ooit grote aanwezigheid van de religie in het dagelijks leven. Ook in het werk van Roermondse kunstenaars als de glazenier Joep Nicolas en de architect Pierre Cuypers is het een dragend thema. Ook verwijst mystique naar de noemers zingeving en spiritualiteit die niet meer weg te denken zijn uit de hedendaagse samenleving.

Naast kunstenaars van naam en faam is er ook ruimte voor allerhande lokale initiatieven, van huiskamerconcerten tot spontane streetdance, van een pop-up-restaurant tot een exquise fijnproeverij in samenwerking met lokale horeca. Vanzelfsprekend is er ook een educatief programma in samenwerking met Roermondse basisscholen en scholen in het Voortgezet Onderwijs. Tevens wordt er aansluiting gezocht bij diverse kunstzinnige initiatieven van wijkorganisaties, religieuze instellingen, verenigingen, winkeliers, artistieke groepen en individuen die de Maand van de Mystique tot een feestelijk geheel maken.

De organisatie wil vooral nieuw en jong talent een kans geven zich te presenteren tijdens de Maand van de Mystique en doet een oproep aan creatieve ondernemers, beeldend kunstenaars, kunstenaarscollectieven, theatermakers en muzikanten uit Nederland, België en Duitsland om vóór 31 juli 2019 hun verrassende invulling op het thema Mystique te sturen naar opencall@maandvandemystique.nl. Meer informatie daarover is te vinden op de website www.maandvandemystique.nl. Een jury toetst de inzendingen op haalbaarheid, thema en of ze passend zijn binnen de programmering.

De Maand van de Mystique wordt georganiseerd door Stichting Biënnale Roermond. Deze stichting heeft als doel om synergie te bereiken tussen de lokale Roermondse culturele instellingen, bestaande festivals / evenementen en overige culturele initiatieven. Met veel aandacht voor wederzijds begrip, respect, dialoog en educatie. Het doel van deze organisatie is het activeren, motiveren en stimuleren van burgers door het aanbieden van diverse activiteiten en projecten voor jong en oud.

Ook het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol. De Maand van de Mystique is een gezamenlijke inspanning om een lokaal, nationaal en euregionaal publiek te binden en heeft een aantoonbare meerwaarde op sociaal en economisch gebied voor de stad en de culturele infrastructuur.

De gemeenteraad van Roermond en de Provincie Limburg hebben samen een subsidie van 250.000 euro beschikbaar gesteld aan de Stichting Biënnale Roermond als onderdeel van het grotere project Vitale Stad. Het project Vitale Stad richt zich op het levendig en leefbaar houden van de binnenstad van Roermond door ingrepen in de openbare ruimte en de versterking van cultuur.

Share
Meer informatie

Meer foto's
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed