Glazen Huis in 2015 in Heerlen!

Google Maps

3FM Serious Request wordt in 2015 in Heerlen gehouden! Het is dan de eerste keer dat het Glazen Huis naar Limburg komt.

Voor Heerlen is het evenement van 3FM Serious Request 2015 de perfecte afsluiting van Jaar van de Mijnen, dat eveneens in 2015 plaatsvindt. Van kolen naar kennis, met accent op creatieve industrie, design en social media. Het jaar van de Mijnen is gekoppeld aan de programmalijn ‘Herinnering aan Morgen” van Maastricht & Euregio Culturele Hoofdstad 2018.

Waardering voor steun en betrokkenheid
De keuze voor Heerlen was niet mogelijk geweest, zonder alle steun en betrokkenheid vanuit de stad. Het was een geweldig initiatief van een aantal betrokken Heerlenaren om meteen een Facebook 3FM fanpage te maken en alle reacties daarop waren afgelopen periode overweldigend’ aldus burgemeester Paul Depla en cultuurwethouder Barry Braeken.

Deze betrokkenheid van de stad en de bekendmaking van 3FM maakt duidelijk dat 3FM Serious leeft in Heerlen en Limburg en dat het evenement prima aansluit bij de stad.

Heerlen hoopt dat er voor 3FM Serious Request 2015 veel acties worden opgezet door bewoners, bedrijven en instellingen, zodat er een zo groot mogelijk bedrag wordt ingezameld voor het goede doel dat 3FM dat jaar als thema zal kiezen.

Blijf op de hoogte

Het precieze programma wordt komend twee en half jaar samen met 3FM uitgewerkt. Blijf op de hoogte via onze website of Serious Request 2015 Heerlen. Hier kunnen ook ideeën en oproepjes voor inzamelingsacties aangedragen worden.

Share
Meer informatie

Meer foto's
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed