Groeve Sweijer

Google Maps

Deze voormalige zand- en grindgroeve in het dal van de Eyserbeek is van groot belang voor libellen en amfibieën.

Door begrazing ontstaat rond de poelen een afwisselende begroeiing met ruigtekruiden voor libellen en zandige plekjes voor de rugstreeppad en de vroedmeesterpad. In het gebied liggen enkele historische voetpaden, zoals het wandelpad door de graslanden van Waalbroek. Hier groeien onder meer boerenwormkruid, stalkaars en teunisbloem. In de buurt van de groeve huist een roekenkolonie.

Poelen
Natuurmonumenten wil de gewelven over de Eyserbeek verwijderen, zodat dieren zich makkelijker langs de beek kunnen bewegen. Langs de A76, die evenwijdig aan het gebied loopt, legt Natuurmonumenten poelen aan waardoor Groeve Sweijer beter aansluit op het noordelijk gelegen Imstenraderbos.

Share
Meer informatieVisit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed