Expositie over vleermuizen

Terug Google Maps

Vanaf 22 april tot en met 19 augustus 2018 is er in het Leudalmuseum c.q. Bezoekerscentrum Leudal een nieuwe wisseltentoonstelling te bezichtigen over vleermuizen.

De tentoonstelling is opgezet door de Studiegroep Leudal en laat een uitgebreid beeld zien van dit sterk tot de verbeelding sprekende mythische dier.

In de tentoonstelling wordt niet alleen aandacht besteed aan de vleermuis in zijn natuurlijke omgeving, maar er wordt ook aandacht besteed aan plaats en rol van de vleermuis in onze cultuur.
Zoals gebruikelijk bij de wisseltentoonstellingen van de Studiegroep zullen er ook nu weer lezingen aan deze tentoonstelling worden gekoppeld.

De tentoonstelling is onderdeel van de Duboismaand 2018, en is daarmee ook een herinnering aan het onderzoekswerk van professor Eugène Dubois.

Totstandkoming
De tentoonstelling is o.a. tot stand gekomen met medewerking van het vleermuizenmuseum in Neede (Gelderland). Dit enige vleermuizen-museum in Nederland heeft belangeloos een groot deel van haar collectie aan ons in bruikleen gegeven waarvoor wij hen uiteraard veel dank verschuldigd zijn.

De vleermuis in de natuur
Vleermuizen kunnen niet zo goed zien en ‘kijken’ daarom via hun oren: ze luisteren naar de echo’s van kreetjes die ze meestal met hun mond uitstoten en krijgen zo een beeld van de omgeving.

Dat betekent dat ze – als ze rond willen kijken – hun bek ver open sperren en hoge piepgeluidjes maken. Hoewel zo’n geopende bek er best eng uit kan zien betekent het dus niet dat de vleermuis agressief is.
Vleermuizen kunnen, net als de meeste andere zoogdieren, ziektes overbrengen. Vaak worden vleermuizen beschreven als het dier dat altijd hondsdolheid heeft. Het is echter een algemene misvatting. Van de 21 in Nederland voorkomende soorten vleermuizen is bij 2 soorten vastgesteld dat deze met hondsdolheid besmet zouden kunnen zijn. Bij verreweg de meeste soorten vleermuizen in Nederland is rabiës niet aangetoond, ook niet bij de hier meest voorkomende gewone dwergvleermuis.

De vleermuis in de cultuur
De vleermuis speelt door de eeuwen heen in vrijwel alle culturen wereldwijd, ook in onze cultuur, van oudsher al een bijzondere rol. Dat heeft alles te maken met het feit dat dit mythische dier zo tot de verbeelding spreekt. Denk maar eens aan de meer recentere voorbeelden als boeken van “Harry Potter” of de films van “Batman”. Maar ook in de oudheid werden al bijzondere krachten en eigen-schappen aan de vleermuis toegekend.
De tentoonstelling zal u een goed overzicht daarvan geven.

De Duboismaand 2018
De sinds enkel jaren ingestelde Duboismaand t.w. de maand juni staat dit jaar in het teken van de fauna en het faunaonderzoek, en het is daarom dat deze tentoonstelling in het teken van de vleermuis staat.

Vanaf dat de Studiegroep meer bekendheid heeft gegeven aan leven en werk professor Eugène Dubois is ook de vleermuizentoren op zijn landgoed

De Bedelaar bij velen niet onbekend. Dubois liet deze toren niet enkel bouwen om de overlast aan muggen te bestrijden, maar vooral ook om onderzoek te kunnen doen naar de vleermuis.

Lezingen e.d.
Rond deze wisseltentoonstelling zullen ook nu weer zoals gebruikelijk een aantal nevenactiviteiten plaatsvinden. Zo zal op donderdag 28 juni en 26 juli een lezing worden verzorgd door vleermuizenkenner en IVN-er Jan Kluskens.

De lezingen zullen ook voorzien in een terreinbezoek met zgn. batdetectoren waardoor deze lezingen ongetwijfeld extra interessant worden.

Naast de lezingen zullen er mogelijk, zeker ook in de Duboismaand, nog andere activiteiten, zoals b.v. een workshop, worden georganiseerd waarover wij tegen die tijd zullen berichten.

Openstelling
De tentoonstelling “VLEERMUIZEN, in de natuur en in de cultuur.” is te zien vanaf 22 april tot en met 19 augustus 2018 in het Leudalmuseum, Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen.
Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10:00u – 17:00u en op zaterdag en zondag van 13:00u – 17:00u.
De entree bedraagt € 2,50, kinderen tot 12 jaar en donateurs van het tijdschrift Rondom het Leudal gratis.

Share
Meer informatie

Contactgegevens

Leudalmuseum

Roggelseweg 58
6081 NP Haelen

Meer foto's
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed