Daten tijdens corona

Google Maps
Share

Ruim drie miljoen mensen voelen zich in deze tijd eenzaam in Nederland. Zij missen de intimiteit van een relatie met iemand. Ze voelen zich teleurgesteld, leeg en mistroostig.

De huidige strenge coronaregels maken het er  niet eenvoudiger op om de eenzaamheid te doorbreken. Het kan dan ook een goed idee zijn om je in te schrijven bij een gratis of betaalde datingsite.

We hebben alle datingsites voor je verzameld in onze rubriek Dating in Limburg.

De impact van corona
Eerlijk is eerlijk: het coronavirus maakt het niet eenvoudig om samen iets te ondernemen. Zeker ouderen, die nu eenmaal een verhoogd risico hebben, zijn vaak aan huis gekluisterd. Daardoor voelen veel mensen zich in deze tijd extra eenzaam. Des te belangrijker dus om tóch contact te houden – online of op veilige afstand. Kijk hoe op de pagina ‘Houd afstand maar houd contact’.

Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt – Koning Willem-Alexander

Eenzaamheid
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

Eenzaam of alleen?
Je alleen voelen of je eenzaam voelen is niet hetzelfde. Wel valt het vaak samen. Als je alleen bent, heb je niemand om je heen. Wanneer iemand geen of nauwelijks sociale contacten heeft, spreken we van sociaal isolement.

Eenzaamheid is voor iedereen anders
Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen.

Verschillende soorten eenzaamheid

Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Het belangrijkste onderscheid dat wordt gemaakt, is tussen sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Daarbij gaat het respectievelijk om het aantal contacten en de kwaliteit van de contacten. Soms voelt iemand beide, dan wordt ook wel gesproken over gecombineerde eenzaamheid. Het onderscheid in verschillende soorten eenzaamheid is niet alleen theoretisch. Het vraagt ook voor een verschillende aanpak.

Sociale eenzaamheid
Hierbij gaat het vooral om het ontbreken van contacten met mensen waarmee iemand bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt, zoals vrienden, kennissen of collega’s.

Emotionele eenzaamheid
Dit treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één andere persoon, meestal de levenspartner.

Andere ‘typen’ eenzaamheid
In de praktijk kun je ook andere begrippen tegenkomen. Bijvoorbeeld existentiële eenzaamheid, als een gevoel van zinloosheid. Of chronische eenzaamheid, voor als het langdurig aanhoudt.

Je bent je eigen graadmeter
Eenzaamheid is iets dat je ervaart. Dit betekent dat je pas eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt. Jij bent je eigen graadmeter. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Kort gezegd, wanneer eenzaamheid je ongelukkig maakt of het je belemmert in je functioneren.

Sociaal fundament
Sociale relaties met andere mensen zoals familieleden, vrienden en kennissen zijn belangrijke ‘hulpbronnen’ in het dagelijks leven. Ze vormen het ‘sociale fundament’ van elk mens en dragen bij aan het gevoel van een zinvol leven. Een sterk sociaal netwerk kan ook een goede buffer zijn om – bijvoorbeeld op latere leeftijd – niet eenzaam te gaan voelen.

Een klein gebaar kan het verschil maken
Heb je een familielid, vriend of buur die zich misschien eenzaam voelt? Bedenk dan dit: er is altijd wel iets dat iemand leuk vindt om te doen, samen met jou of met anderen. Een steuntje in de rug kan veel betekenen!

Bron: Een tegen Eenzaamheid

Meer informatie

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed